Carballo, Galicia, España
(+34) 981 70 29 70
info@einsteinformacion.com

Comunicación en Lingua Estranxeira: Inglés N3 (Carballo)

ABERTO PRAZO DE PREINSCRIPCIÓN!

CONVOCATORIA 2022-2023

Competencia Clave Nivel 3

Comunicación en Lingua Estranxeira: Inglés (180 horas)

Modalidade: Presencial (Carballo)

Inicio: Pendente de establecer 

Horario: Pendente de establecer 

Requisitos: Sen requisitos académicos de acceso

Obxectivo: Conseguir o nivel B1 de inglés, necesario para comprender e comunicarte con autonomía en situacións cotiás.

Máis Información: Titulación homologada pola Xunta de Galicia que che dará acceso a Certificados Profesionais de nivel 3 e permitirache mellorar a túa cualificación profesional, facilitando a túa empregabilidade ou a túa promoción no traballo.

Formación autonómica GRATUÍTA para desempregados/ as e ocupados/ as.

 

Importante: O catálogo de accións formativas dependerá das concesións efectivas na próxima convocatoria 2022-2023.

 
    ¿AUTORÍZANOS A COMUNICARNOS POR WHATSAPP?


    Responsable de tratamento: Os seus datos serán tratados por Einstein Formación SL tal como detállase no aviso legal desta web. Finalidade e lexitimación: Os seus datos serán tratados para os fins especificados no motivo de contacto e co obxectivo de atender as súas peticións ou consultas, con base legal no consentimento expreso. Cesións: os seus datos non serán cedidos a terceiros, salvo obrigación legal. Prazo: Os seus datos serán tratados o tempo estritamente necesario para o cumprimento da finalidade ou finalidades concretas que motivaron a súa recollida, ata que sexan cancelados en resposta ao exercicio por parte do seu titular dos dereitos correspondentes. Dereitos: Vostede poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao tratamento dos seus datos a través deste formulario de contacto ou dirixíndose á seguinte dirección de correo electrónico: info@einsteinformacion.com, ou tamén por escrito, achegando unha copia dun documento acreditativo da súa identidade á dirección: Rúa Manuel María, 12 - 1º, 15100 Carballo. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de datos en nosa política de privacidade

    Acepto la política de privacidade de esta web.